Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Európai uniós programok
Gyűjtődoboz
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Munkáltatói fórumsorozat Fejér megyébenNyomtatás
A Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja az idei évben is kiemelt feladatként kezelte a Munkáltatói Fórumok megszervezését és lebonyolítását, melyet a megyében 5 helyszínen bonyolított le a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervével együtt.

Az ilyen rendezvénysorozat azért is különösen fontos, mert lehetőséget teremt arra, hogy motiválttá tegye a munkáltatókat a támogatások igénybevételére, szolgáltatásaik megismerésére, valamint a már több éve folyamatosan fennálló és működő szakmai kapcsolataik megerősítésére, és az új munkáltatói kapcsolatok kialakítására. A rendezvény közvetett célja az volt, hogy a munkáltatók bizalmát nagyban növelni tudja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységei, szolgáltatásai iránt.

Az esemény jelentőségét támasztja alá az is, hogy az adott illetékességi területen, és kormányzati szinten fontos tisztséget, pozíciót betöltő személyek és a járási hivatalvezetők is megtisztelték a fórumot.

 

A Kormány legfontosabb intézkedései, a közigazgatás átszervezésével kapcsolatos főbb változások, és a számadatok, valamint az adott térség munkaerő-piaci helyzetének ismertetése után kiemelten hangsúlyozott téma volt a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására kiírt pályázatra történő figyelemfelkeltés, a munkáltatók számára a foglalkoztatásra tekintettel nyújtott adókedvezmények kedvező jogszabályi változásának hangsúlyozása, összességében a munkahelyteremtés a foglalkoztatás növelésének kapacitálása. Az előadások témakörében helyt kapott a TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” elnevezésű program átfogó ismertetése is, célzottan hangsúlyozva a képzés utáni támogatott foglalkoztatás lehetőségeit.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve témaköreit érintően kiemelt figyelemmel bírt a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénnyel kapcsolatban felmerülő számos jogszabályi változás ismertetése, azok gyakorlati példákkal való illusztrálása és munkáltatói oldalról megközelített ismeretek átadása. A fentieken túl a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény változásainak részletezésére, valamint a munkavédelmi előírásokkal szemben támasztott kritériumok ismertetésére is sor került.

 

 

A Munkáltatói Fórumok sikerességét és eredményességét bizonyítja, hogy több mint 200 munkáltató számára nyújtottak hasznos és értékes információt az adott kistérség munkaerő-piaci helyzetét illetően, a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására kiírt pályázat bemutatása-, a nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzését elősegítő munkaerő-piaci program ismertetése-, szolgáltatásaink ajánlása-, valamint a munkahelymegőrző támogatásról nyújtott tájékoztatás és a foglalkoztatáshoz nyújtott adókedvezmények jogszabályi változásait érintően.

Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.
Tel.: (22) 327-950 Fax.: (22) 311-139 E-mail: fejerkh-mk@lab.hu